Brain Waves

Diensten

Sparringspartner, critical friend, procesoptimalisaties

Hier worden ideeën omgezet naar dienstverlening voor personen en bedrijven. Ideeën kunnen allerlei vormen aannemen en kunnen ook ontstaan voor andere personen en bedrijven.

Teamwork
Product voorraad

Processen & diensten

Processen en diensten die plaats vinden binnen een organisatie tegen het licht aan laten houden door een derde persoon buiten de organisatie. Dit biedt de kans om een frisse blik te laten werpen op een proces of dienst binnen een organisatie.

 • Proces in kaart laten brengen

 • Proces uit laten tekenen

 • Feedback rapportage

 • Aanvullende Ideeën & visies

 • Brainstormsessie

 • Mockups

Prototype ontwerper

Product & bedrijf ontwikkeling

Soms kan het zijn dat een paar extra ogen wenselijk zijn om een product of bedrijf kritisch te beoordelen op functioneren of op potentiële uitbreidingen.

Wij kunnen meedenken in deze ontwikkelingen. Enkele taken overnemen om het productproces te stimuleren. Van ideeën tot aan prototypes bouwen.

 • Product en bedrijf beoordeling

 • Prototype bouw cyclus

 • Website ontwikkeling

 • Diagrams

 • Helikopter view

Verzending van kleding

Portfolio

Eerder verleende diensten

Het typen op een computer

Applicaties

Applicaties beoordelen op functioneren en voorstellen uitbrengen d.m.v. mockups & diagrammen. Tevens voorstellen initiëren o.b.v. nieuwe gewenste functies in applicaties. Ideeën groeien, brainstormen, uitwerken, prototypen en volledig laten ontwikkelen. Van webapplicaties, apps tot aan websites.

Spinnenweb

Spin in het web

Op sommige momenten worden nieuwe projecten geïntroduceerd en heeft men een spin in het web nodig om het overzicht te creëren en alle losse eindjes aan elkaar te knopen. Een duidelijke en gestructureerde start kan een enorme boost geven aan een product of dienst.

Rondes en cirkels

Herstructureren

Elke afdeling binnen een bedrijf heeft zo zijn eigen processen. Al deze processen gaan in de loop van de jaren door elkaar heen lopen en kunnen hun kracht verliezen. We kunnen processen inzichtelijk maken en mogelijke verbeteringen aandragen.