top of page
Music Apps

Concept 11 
Nieuw Sociaal platform

Concept 11 is een combinatie tussen een post-it, sociaal platform en mindmap applicatie. Het is bedoeld om de grote hoeveelheid aan informatie die er is in de maatschappij te herstructureren en te versimpelen in gebruik. Voor overheidsinstanties en bedrijven kan er effectiever omgegaan worden met documenten, werkprocessen, folders, boeken en wet- en regelgeving. Hierdoor kunnen medewerkers en gebruikers informatie beter en effectiever opslaan en hierdoor beter functioneren. De algemene vrijetijdsgebruiker zal middels deze applicatie mogelijkheden krijgen om persoonlijke, uitgezochte en verkregen informatie beter te kunnen bundelen en te delen met zijn of haar vrienden en familie.

Concept 11 gaat een bijdrage leveren aan het verhelpen van diverse maatschappelijke problemen.

Brain Waves is van mening dat concepten ontwikkelen tot een volwaardig product of bedrijf het beste gaat middels “co-creatie”. Dit wil zeggen dat er in een samengesteld collectief wordt gewerkt aan een concept. Het voordeel hiervan is dat het ontwikkelen vele malen sneller gaat en dat elke persoon zijn eigen kwaliteit meeneemt aan tafel. Hier kan men zich focussen op hetgeen waar men goed in is. Hiermee hebben we het idee dat dit onder andere de productiviteit, kwaliteit en enthousiasme stimuleert. Wat resulteert in een leuk, kwalitatief en gepassioneerd product of bedrijf.

bottom of page